DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRUNG HIẾU - Địa chỉ: 4/151 KP 4 - TT Mỹ Phước -TX Bến Cát - Bình Dương - Tel: 0650 3564843 - Fax: 0650 3564841
Hotline: 0903 937 416
Chủng loại sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

KINH DOANH

 


0907 937 416

 


0908 937416
 

KỸ THUẬT

 

0908 606 654

0909 426 416 

 

   HOTLINE

 

 
0903 937 416

 


Thống kê
Lượt truy cập: 5552201
Dây và cáp điện

Cáp điện lực 1 ruột đồng cách điện XLPE, vỏ PVC: (CXV-1R-0.6/1KV)
1

CXV-1 (1x7/0.425) -0.6/1KV

Gía : 4,004 vnd/m

2

CXV-1.5 (1x7/0.52) -0.6/1KV

Gía : 5,223 vnd/m

3

CXV-2 (1x7/0.6) -0.6/1KV

Gía : 6,411 vnd/m

4

CXV-2.5 (1x7/0.67) -0.6/1KV

Gía : 7,609 vnd/m

5

CXV-3.5 (1x7/0.8) -0.6/1KV

Gía : 10,364 vnd/m

6

CXV-4 (1x7/0.85) -0.6/1KV

Gía : 11,449 vnd/m

7

CXV-5.5 (1x7/1) -0.6/1KV

Gía : 15,023 vnd/m

8

CXV-6 (1x7/1.04) -0.6/1KV

Gía : 16,037 vnd/m

9

CXV-8 (1x7/1.2) -0.6/1KV

Gía : 20,585 vnd/m

10

CXV-10 (1x7/1.35) -0.6/1KV

Gía : 25,260 vnd/m

11

CXV-11 (1x7/1.4) -0.6/1KV

Gía : 27,344 vnd/m

12

CXV-14 (1x7/1.6) -0.6/1KV

Gía : 34,614 vnd/m

13

CXV-16 (1x7/1.7) -0.6/1KV

Gía : 38,609 vnd/m

14

CXV-22 (1x7/2) -0.6/1KV

Gía : 52,741 vnd/m

15

CXV-25 (1x7/2.14) -0.6/1KV

Gía : 59,910 vnd/m

16

CXV-50 (1x19/1.8) -0.6/1KV

Gía : 113,385 vnd/m

17

CXV-100 (1x19/2.6) -0.6/1KV

Gía : 230,525 vnd/m

18

CXV-150 (1x37/2.3) -0.6/1KV

Gía : 350,242 vnd/m

19 CXV-200 (1x37/2.6) -0.6/1KV

Gía: 446,302 vnd/m

20

CXV-250 (1x61/2.3) -0.6/1KV

Gía: 579,623 vnd/m

21

CXV-300 (1x61/2.52) -0.6/1KV

Gía: 688,707 vnd/m

22

CXV-400 (1x61/2.9) -0.6/1KV

Gía: 908,070 vnd/m

23

CXV-500 (1x61/3.2) -0.6/1KV

Gía: 1.098,040 vnd/m


Giá: 0 USD
 

Cáp điện lực 4 ruột đồng cách điện PVC, vỏ PVC (CVV-4R-0.6/1KV)
1

CVV- 4x38(4x7/2.6) -0.6/1KV

Gía: 347,682 vnd/m

2

CVV- 4x50(4x19/1.8) -0.6/1KV

Gía: 456,646 vnd/m

3

CVV- 4x60(4x19/2) -0.6/1KV

Gía: 557,622 vnd/m

4

CVV- 4x70(4x19/2.14) -0.6/1KV

Gía: 635,147 vnd/m

5

CVV- 4x80(4x19/2.3) -0.6/1KV

Gía: 731,822 vnd/m

6 CVV- 4x95(4x19/2.52) -0.6/1KV\

Gía: 875,708 vnd/m

7

CVV- 4x100(4x19/2.6) -0.6/1KV

Gía: 930,702 vnd/m

8

CVV- 4x125(4x19/2.9) -0.6/1KV

Gía: 1.150,883 vnd/m

9

CVV- 4x150(4x37/2.3) -0.6/1KV

Gía: 1.4157,716 vnd/m

10

CVV- 4x200(4x37/2.6) -0.6/1KV

Gía: 1.803,440 vnd/m

11

CVV- 4x250(4x61/2.3) -0.6/1KV

Gía: 2.323,580 vnd/m

12

CVV- 4x300(4x61/2.52) -0.6/1KV

Gía: 2.788,215 vnd/m


Giá: 0 USD
 

Cáp điện lực 3 ruột đồng cách điện PVC, vỏ PVC (CVV-3R-0.6/1KV)
1

CVV- 3x38(3x7/2.6) -0.6/1KV

Gía: 263,603 vnd/m

2

CVV- 3x50(3x19/1.8) -0.6/1KV

Gía: 345,122 vnd/m

3

CVV- 3x60(3x19/2) -0.6/1KV

Gía: 421,110 vnd/m

4

CVV- 3x70(3x19/2.14) -0.6/1KV

Gía: 479,176 vnd/m

5

CVV- 3x80(3x19/2.3) -0.6/1KV

Gía: 551,990 vnd/m

6

CVV- 3x95(3x19/2.52) -0.6/1KV

Gía: 660,544 vnd/m

7

CVV- 3x100(3x19/2.6) -0.6/1KV

Gía: 701,202 vnd/m

8

CVV- 3x125(3x19/2.9) -0.6/1KV

Gía: 865,467 vnd/m

9

CVV- 3x150(3x37/2.3) -0.6/1KV

Gía: 1.065,064 vnd/m

10

CVV- 3x200(3x37/2.6) -0.6/1KV

Gía: 1.357,035 vnd/m

11

CVV- 3x250(3x61/2.3) -0.6/1KV

Gía: 1.746,909 vnd/m

12

CVV- 3x300(3x61/2.52) -0.6/1KV

Gía: 2.096,026 vnd/m


Giá: 0 USD
 

Cáp điện lực 2 ruột đồng cách điện PVC, vỏ PVC (CVV-2R-0.6/1KV)
1

CVV- 2x38(2x7/2.6) -0.6/1KV

Gía: 180,651 vnd/m

2

CVV- 2x50(2x19/1.8) -0.6/1KV

Gía: 235,646vnd/m

3

CVV- 2x60(2x19/2) -0.6/1KV

Gía: 286,339 vnd/m

4

CVV- 2x70(2x19/2.14) -0.6/1KV

Gía: 325,971 vnd/m

5

CVV- 2x80(2x19/2.3) -0.6/1KV

Gía: 374,361 vnd/m

6

CVV- 2x95(2x19/2.52) -0.6/1KV

Gía: 446,917 vnd/m

7

CVV- 2x100(2x19/2.6) -0.6/1KV

Gía: 474,261 vnd/m

8

CVV- 2x125(2x19/2.9) -0.6/1KV

Gía: 586,195 vnd/m

9

CVV- 2x150(2x37/2.3) -0.6/1KV

Gía: 720660 vnd/m

10

CVV- 2x200(2x37/2.6) -0.6/1KV

Gía: 917,900 vnd/m

11

CVV- 2x250(2x61/2.3) -0.6/1KV

Gía: 1,180,173 vnd/m

12

CVV- 2x300(2x61/2.52) -0.6/1KV

Gía: 1,415,818 vnd/m


Giá: 0 USD
 

Cáp điện lực 1 ruột đồng cách điện PVC, vỏ PVC(CVV-1R-0.6/1KV)
1

CVV-1 (1x7/0.425) -0.6/1KV

Gía: 3,983 vnd/m

2

CVV-1.5 (1x7/0.52) -0.6/1KV

Gía: 5,192 vnd/m

3

CVV-2 (1x7/0.6) -0.6/1KV

Gía: 6,380 vnd/m

4

CVV-2.5 (1x7/0.67) -0.6/1KV

Gía: 7,568 vnd/m

5

CVV-3.5 (1x7/0.8) -0.6/1KV

Gía: 10,312 vnd/m

6

CVV-4 (1x7/0.85) -0.6/1KV

Gía: 11,386 vnd/m

7

CVV-5.5 (1x7/1) -0.6/1KV

Gía: 14,952 vnd/m

8

CVV-6 (1x7/1.04) -0.6/1KV

Gía: 15,955 vnd/m

9

CVV-8 (1x7/1.2) -0.6/1KV

Gía: 20,482 vnd/m

10

CVV-10 (1x7/1.35) -0.6/1KV

Gía: 25,500 vnd/m

11

CVV-11 (1x7/1.4) -0.6/1KV

Gía: 28,675 vnd/m

12

CVV-14 (1x7/1.6) -0.6/1KV

Gía: 34,410 vnd/m

13

CVV-16 (1x7/1.7) -0.6/1KV

Gía: 38,404 vnd/m

14

CVV-22 (1x7/2) -0.6/1KV

Gía: 524,434 vnd/m

15

CVV-25 (1x7/2.14) -0.6/1KV

Gía: 59,603 vnd/m

16

CVV-50 (1x19/1.8) -0.6/1KV

Gía: 112,753 vnd/m

17

CVV-100 (1x19/2.6) -0.6/1KV

Gía: 229,398 vnd/m

18

CVV-150 (1x37/2.3) -0.6/1KV

Gía: 348,501 vnd/m

19

CVV-200 (1x37/2.6) -0.6/1KV

Gía: 444,050 vnd/m

20

CVV-250 (1x61/2.3) -0.6/1KV

Gía: 571,755 vnd/m

21

CVV-300 (1x61/2.52) -0.6/1KV

Gía: 685,328 vnd/m


Giá: 0 USD
 

Dây cáp điện lực CVV 4R 300/500V
1

CVV-4x1.5 (2x1/1.38) - 300/500V

Gía: 17,737 vnd/m

2

CVV-4x1.5 (2x7/0.52) - 300/500V

Gía: 18,127 vnd/m

3

CVV-4x2.5 (2x1/1.75) - 300/500V

Gía: 26,524 vnd/m

4

CVV-4x2.5 (2x7/0.67) - 300/500V

Gía: 27,856 vnd/m

5

CVV-4x4 (2x1/2.25) - 300/500V

Gía: 41,579 vnd/m

6

CVV-4x4 (2x7/0.85) - 300/500V

Gía: 41,500 vnd/m

7

CVV-4x6 (2x1/2.75) - 300/500V

Gía: 59,705 vnd/m

8

CVV-4x6 (2x7/1.04) - 300/500V

Gía: 61,037 vnd/m


Giá: 0 USD
 

Dây cáp điện lực CVV 3R 300/500V
1

CVV-3x1.5 (2x1/1.38) - 300/500V

Gía: 14,153 vnd/m

2

CVV-3x1.5 (2x7/0.52) - 300/500V

Gía: 14,491 vnd/m

3

CVV-3x2.5 (2x1/1.75) - 300/500V

Gía: 20,891 vnd/m

4

CVV-3x2.5 (2x7/0.67) - 300/500V

Gía: 21,91- vnd/m

5

CVV-3x4 (2x1/2.25) - 300/500V

Gía: 131,952 vnd/m

6

CVV-3x4 (2x7/0.85) - 300/500V

Gía: 32,669 vnd/m

7 CVV-3x6 (2x1/2.75) - 300/500V\

Gía: 45,778 vnd/m

8 CVV-3x6 (2x7/1.04) - 300/500V\

Gía: 47,006 vnd/m


Giá: 0 USD
 

Dây cáp điện lực CVV 2R 300/500V
1

CVV-2x1.5 (2x1/1.38) - 300/500V

Gía: 10,743 vnd/m

2

CVV-2x1.5 (2x7/0.52) - 300/500V

Gía : 11,050 vnd/m

3

CVV-2x2.5 (2x1/1.75) - 300/500V

Gía: 15,495 vnd/m

4

CVV-2x2.5 (2x7/0.67) - 300/500V

Gía: 16,304 vnd/m

5

CVV-2x4 (2x1/2.25) - 300/500V

Gía: 23,145 vnd/m

6

CVV-2x4 (2x7/0.85) - 300/500V

Gía: 23,861 vnd/m

7

CVV-2x6 (2x1/2.75) - 300/500V

Gía: 32,362 vnd/m

8

CVV-2x6 (2x7/1.04) - 300/500V

Gía: 33,283 vnd/m


Giá: 0 USD
 

Dây điện lực ruột đồng, cách điện PVC (CV-450/750V)
1

CV-1.5 (7/0.52) -450/750V

Gía: 4,078vnd/m

2

CV-2.5 (7/0.67) -450/750V

Gía: 6,383vnd/m

3

CV-4 (7/0.85) -450/750V

Gía: 9,713vnd/m

4

CV-6 (7/1.04) -450/750V

Gía: 14,179vnd/m

5

CV-10 (7/1.35) -450/750V

Gía: 23,774vnd/m

6

CV-16 (7/1.7) -450/750V

Gía: 35,960vnd/m

7

CV-25 (7/2.14) -450/750V

Gía: 56,451vnd/m

8

CV-35 (7/2.52) -450/750V

Gía: 77,658vnd/m

9

CV-50 (19/1.8) -450/750V

Gía: 108,905vnd/m

10

CV-70 (19/2.14) -450/750V

Gía: 152,447vnd/m

11

CV-95 (19/2.52) -450/750V

Gía: 210,434vnd/m

12

CV-120 (19/2.8) -450/750V

Gía: 266,783vnd/m

13

CV-150 (37/2.3) -450/750V

Gía: 341,366vnd/m

14

CV-185 (37/2.52) -450/750V

Gía: 409,089vnd/m

15

CV-240 (61/2.25) -450/750V

Gía: 537,663vnd/m

16

CV-300 (61/2.52) -450/750V

Gía: 673,001vnd/m

17

CV-400 (61/2.9) -450/750V

Gía: 888,967vnd/m

18

CV-500 (61/3.2) -450/750V

Gía: 1,080,935vnd/m

19

CV-630 (91/2.95) -450/750V

Gía: 1,369,059vnd/m

20

CV-800 (19/3.34) -450/750V

Gía: 1,748,903vnd/m


Giá: 0 USD
 

Dây điện đôi mềm bọc nhựa PVC (VCmd)
1

VCmd-2x3.5-(2x12/0.2)-450/750V

Gía: 2,331vnd/m

2

VCmd-2x0.5-(2x16/0.2)-450/750V

Gía: 2,978vnd/m

3

VCmd-2x0.75-(2x24/0.2)-450/750V

Gía: 4,221vnd/m

4

VCmd-2x1-(2x32/0.2)-450/750V

Gía: 5,465vnd/m

5

VCmd-2x1.25-(2x40/0.2)-450/750V

Gía: 6,716vnd/m

6

VCmd-2x1.5-(2x30/0.25)-450/750V

Gía: 7,702vnd/m

7

VCmd-2x2-(2x40/0.25)-450/750V

Gía: 10,267vnd/m

8

VCmd-2x2.5-(2x50/0.25)-450/750V

Gía: 12,561vnd/m

9

VCmd-2x3.5-(2x49/0.30)-450/750V

Gía: 17,438vnd/m

10

VCmd-2x4-(2x56/0.30)-450/750V

Gía: 19,819vnd/m

11

VCmd-2x5.5-(2x7x11/0.30)-450/750V

Gía: 27,328vnd/m

12

VCmd-2x6-(2x7x12/0.30)-450/750V

Gía: 29638vnd/m


Giá: 0 USD
 
Trình bày 1 đến 10 (trong 12 sản phẩm)
Trang 1 2 [>>] [>]