DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRUNG HIẾU - Địa chỉ: 4/151 KP 4 - TT Mỹ Phước -TX Bến Cát - Bình Dương - Tel: 0650 3564843 - Fax: 0650 3564841
Hotline: 0903 937 416
Chủng loại sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

KINH DOANH

 


0907 937 416

 


0908 937416
 

KỸ THUẬT

 

0908 606 654

0909 426 416 

 

   HOTLINE

 

 
0903 937 416

 


Thống kê
Lượt truy cập: 5552079
MCCB

MCCB 3 phase H series

NF63-HW (3,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63)A 25KA    Giá : 819.000 VND

NF125-HW (16,20,32,40,50,63,80,100)A 100KA       Giá : 2,477.000 VND

NF160-HW ( 125,150,160)A  100KA                          Giá : 3,340.000 VND

NF250-HW (125,150,175,200,225,250)A 100KA       Giá : 3,685.000 VND


Giá: 0 USD
 

MCCB 3 phase C series

NF30-CS (3,5,10,15,20,30)A  1.5KA                            Giá : 464.000 VND

NF63-CW (3,4,6,10,16,20,25,32,40,50,60,63)A 5KA   Giá : 992.000 VND

NF125-CW (50,63,80,100,125)A  10KA                       Giá : 1,388.000 VND

NF250-CW ( 125,150,175,200,225,250)A 18KA          Giá : 3,110.000 VND

NF400-CW (250,300,350,400)A 36KA                         Giá : 6,914.000 VND

NF630-CW (500,600,630)A 36KA                                Giá : 11.453.000 VND

NF800-CEW (400~800)A  Adj                                      Giá : 18.589.000 VND


Giá: 0 USD
 

MCCB 3 phase S series

NF32-SW (3,4,6,10,16,20,25,32)A 5KA                      Giá : 866.400 VND

NF63-SW (10,16,20,25,32,40,50,63)A 7.5KA              Giá : 925.600 VND

NF125-SW (16,20,32,40,50,63,80,100,125)A 30KA    Giá : 1,902.000 VND

NF160-SW (125,150,160)A 30KA                                Giá : 3,858.000 VND

NF250-SW (125,150,175,200,250)A 30KA                  Giá : 4,064.000 VND

NF400-SW ( 250,300,350,400)A 50KA                       Giá : 8,254.000 VND

NF630-SW (500,600,630)A 50KA                               Giá : 13.800.000 VND


Giá: 0 USD
 
Trình bày 1 đến 3 (trong 3 sản phẩm)
Trang